โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 

SSP Pre-Entrance M.1

โครงการทดสอบความรู้ (สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 - ป.6)

 

การสมัครสอบการทดสอบความรู้มี 2 รูปแบบ คือ

1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่  https://bit.ly/ssp_preent67 และปริ้นใบสมัครนี้มาชำระเงิน 120 บาท ได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

2. สมัครได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ พร้อมชำระเงิน 120 บาท

***** รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 – วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. *****

                                      ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ กลุ่มบริหารวิชาการ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2

                                       โทร 02-3880030 ต่อ 106 สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2567

 

โหลดใบสมัคร

 

 


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 17 พ.ย. 2566 15:46 ศิริชัย นกโต จำนวนที่ดู 7,629 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 8 ธ.ค. 2566 08:43

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล