โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 
 

นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ สุขพงษ์ศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

 

 

นายอรรถพล  สุริยวาลย์
ครูคศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


 


นางสาวนาตยา  สารีโท
ครู คศ.1

 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นายธนภูมิ  พุ่มจันทร์
ครู คศ.2

 


นางสาวรังสิมา  กลิ่นเสียงดี
ครู คศ.3
 


นางสาวกำไล  ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.2

 


นางสาวจันทิมา  เจี้ยงรักษา
ครู คศ.2


นางณิชกุล ศิริมงคลกาล
ครู คศ.2


นายวรานนท์  พวงภู่
ครู คศ.1


นางสาวพิมพ์ฑักษอร  แสงทองไชย
ครู คศ.1
 

นางสาวอัจฉรา  เตชะนันท์
ครู คศ.1

 

นางสาวสรัญยา  บุญมาก
ครู คศ.2
 


นายรัชชานนท์  ช่วงทอง
ครูคศ.1


นางสาวเจนจิรา  ทุยบือสิม
ครูผู้ช่วย

นายสนธยา  ขวัญกิจสมบัติ
ครูผู้ช่วย 


นางสาวสุนิสา  ศรีสิทธิ์
ครูผู้ช่วย


 


 


 
 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล