โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 
 


นางสาวอัจฉรา  เตชนันท์
ครู ค.ศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

 

 


นางสาวสรัญยา  บุญมาก
ครู ค.ศ.2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

 


นางสาวนาตยา  สารีโท
ครู ค.ศ.1

 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาวรังสิมา  กลิ่นเสียงดี
ครู ค.ศ.3


นางสาวกำไล  ศรีสวัสดิ์
ครู ค.ศ.2


นายธนภูมิ  พุ่มจันทร์
ครู ค.ศ.2


นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ สุขพงษ์ศรี
ครู ค.ศ.2


นางสาวจันทิมา  เจี้ยงรักษา
ครู ค.ศ.2


นางสาวพิมพ์ฑักษอร  แสงทองไชย
ครู ค.ศ.1


นางสาวสุรีย์พร สิงหนารถ
ครู ค.ศ.1

 

นายอรรถพล  สุริยวาลย์
ครู ค.ศ.1
 

นายวรานนท์  พวงภู่
ครู ค.ศ.1
 


นายรัชชานนท์  ช่วงทอง
ครู ค.ศ.1


นายสนธยา  ขวัญกิจสมบัติ
ครู คศ. 1


นางสาวสุนิสา  ศรีสิทธิ์
ครู คศ.1


นางสาวเจนจิรา  ทุยบือสิม
ครู คศ.1


นางสาวพรกมล นัดใหม่

ครู คศ.1


นางสาวศศินภา ตระกูลกลิ่น
ครูผู้ช่วย

 


นางสาวดุสิตา ใจกว้าง
ครูพิเศษ

 

 

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล