โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 
 

นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ สุขพงษ์ศรี
ครู ค.ศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

 

 

นายอรรถพล  สุริยวาลย์
ครู ค.ศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


 


นางสาวนาตยา  สารีโท
ครู ค.ศ.1

 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาวรังสิมา  กลิ่นเสียงดี
ครู ค.ศ.3


นางสาวกำไล  ศรีสวัสดิ์
ครู ค.ศ.2


นายธนภูมิ  พุ่มจันทร์
ครู ค.ศ.2


นายอรรถสิทธิ์ เจริญองอาจ
ครู ค.ศ.2


นางสาวจันทิมา  เจี้ยงรักษา
ครู ค.ศ.2


นางสาวสรัญยา  บุญมาก
ครู ค.ศ.2


นางสาวอัจฉรา  เตชนันท์
ครู ค.ศ.1

 

นางสาวสุรีย์พร สิงหนารถ
ครู ค.ศ.1

 

นางสาวพิมพ์ฑักษอร  แสงทองไชย
ครู ค.ศ.1
 


นายวรานนท์  พวงภู่
ครู ค.ศ.1


นายชัยณรงค์ พรหมมาวัน
ครู ค.ศ.1


นายรัชชานนท์  ช่วงทอง
ครู ค.ศ.1


นายสนธยา  ขวัญกิจสมบัติ
ครูผู้ช่วย


นางสาวเจนจิรา  ทุยบือสิม
ครูผู้ช่วย


นางสาวสุนิสา  ศรีสิทธิ์
ครูผู้ช่วย


นางสาวพรกมล นัดใหม่

ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล