โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 
 


นายธนภูมิ  พุ่มจันทร์
ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

 

 


นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ สุขพงษ์ศรี
ครู คศ.2 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


 


นางณิชกุล ศิริมงคลกาล
ครู คศ.2
 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสุปราณี  จินตวร
ครู คศ.3
 


นางสาวรังสิมา  กลิ่นเสียงดี
ครู คศ.3
 


นางสาวกำไล  ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.2

 


นางสาวจันทิมา  เจี้ยงรักษา
ครู คศ.1


นางสาวอัจฉรา  เตชะนันท์
ครู คศ.1


นางสาวนาตยา  สารีโท
ครู คศ.1


นางสาวพิมพ์ฑักษอร  แสงทองไชย
ครู คศ.1
 

นายชัยณรงค์  พรหมมาวัน
ครู คศ.1

 

นายวรานนท์  พวงภู่
ครู คศ.1
 


นางสาวสรัญยา  บุญมาก
ครู คศ.1

นายอรรถพล  สุริยวาลย์
ครูผู้ช่วย

นายรัชชานนท์  ช่วงทอง
ครูผู้ช่วย


นายสนธยา  ขวัญกิจสมบัติ
ครูผู้ช่วย

 


นางสาวสุนิสา  ศรีสิทธิ์
ครูผู้ช่วย


นางสาวเจนจิรา  ทุยบือสิม
ครูผู้ช่วย

 


 


 
 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล