โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

  ผลการค้นหาเจอ 326 เรคคอร์ด
หัวข้อ
การจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 และกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 28 ม.ค. 2565 09:01/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 208 ครั้ง
แนวปฏิบัติในวันสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ศูนย์ ม.ศิลปากร ปีการศึกษา 2564
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 26 ม.ค. 2565 08:55/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 207 ครั้ง
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน​ ประจำปีการศึกษา​ 2565
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 21 ม.ค. 2565 12:26/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 2,166 ครั้ง
แนวปฏิบัติในวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 14 ม.ค. 2565 11:54/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 707 ครั้ง
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 12 ม.ค. 2565 17:23/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 1,636 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019​ วันที่​ 17-31​ มกราคม​ 2565
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 11 ม.ค. 2565 18:13/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 654 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 4 ม.ค. 2565 13:32/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 839 ครั้ง
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 22 ธ.ค. 2564 11:01/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 2,378 ครั้ง
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2564
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 21 ธ.ค. 2564 15:20/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 241 ครั้ง
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2564
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 21 ธ.ค. 2564 15:20/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 163 ครั้ง
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 13 ธ.ค. 2564 13:47/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 1,636 ครั้ง
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2564
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 29 พ.ย. 2564 16:07/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 416 ครั้ง
การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 3)
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 26 พ.ย. 2564 18:25/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 5,537 ครั้ง
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2564
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 21 ธ.ค. 2564 15:19/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 114 ครั้ง
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 11 พ.ย. 2564 07:20/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 9,287 ครั้ง
งดการเรียนการสอน (Online) ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 9 พ.ย. 2564 11:24/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 644 ครั้ง
การลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ ไทยเซฟไทย ของกรมอนามัย
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 7 พ.ย. 2564 13:20/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 908 ครั้ง
COVID FREE ZONE โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 6 พ.ย. 2564 17:13/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 1,171 ครั้ง
การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 3 พ.ย. 2564 15:27/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 1,825 ครั้ง
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2564 แบ่งกลุม
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 28 ต.ค. 2564 20:54/ โดย ศิริชัย นกโต / ดู 6,805 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล