โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School


ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2/2558 

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว  


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 23 ต.ค. 2558 14:12 พรนิภา ฤทธิ์ผักแว่น จำนวนที่ดู 4,143 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 23 ต.ค. 2558 14:16

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล