โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดความละเอียดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens จำนวน 16 เครื่อง และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 61 เครื่อง  วงเงินงบประมาณ 1,992,000 บาท


หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19 ก.พ. 2558 17:07 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 1,863 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล