ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ผลการแข่งขันสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ 
 

ผลการแข่งขันสุนทรพจน์
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ผลการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit)

 

ผลการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
- ประเภทชาย
- ประเภทหญิง
 

ผลการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 

 

ผลการแข่งขันการจัดสวนถาด 

 

ผลการแข่งขันแอโรบิค

 

ผลการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ผลการแข่งขัน ซูโดกุ
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ผลการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ผลการแข่งขันวาดภาพสีน้ำ
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

 

 


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 ส.ค. 2558 13:48 วรางค์ภรณ์ ตั้งกิจสวัสดิ์ จำนวนที่ดู 4,726 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 28 ส.ค. 2558 14:17

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล