ขอแสดงความยินดีกับนายฉัตรชัย อินดี ตำแหน่ง ครู ได้เลื่อนเป็น วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ขอแสดงความยินดีกับ นายฉัตรชัย อินดี ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้เลื่อนเป็น วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ ว13/2556


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 17 ก.พ. 2566 07:57 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 667 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 21 ก.พ. 2566 09:31

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล