ประกาศและระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบออนไลน์ 

      
 
ประกาศและระเบียบการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
     
 
ประกาศและระเบียบการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
       
 

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 ก.พ. 2566 11:11 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 18,439 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 21 ก.พ. 2566 09:31

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล