รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint) SSP Pre-Entrance M.1

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โปรดศึกษาคำชี้แจงในการสอบ ตารางสอบ รูปแบบของกระดาษคำตอบ

รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบในแต่ละวิชา (Test Blueprint)  

SSP Pre-Entrance M.1 


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 11 ม.ค. 2566 16:40 ศิริชัย นกโต จำนวนที่ดู 6,262 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 23 ม.ค. 2566 09:59

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล