ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เรื่อง กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ระหว่างวันที่ 4-10 มกราคม 2566

          

          >>  ประกาศตารางสอบ
          >>  หมายเลขห้องสอบ 

          เลขที่นั่งสอบ
          >>  เลขที่นั่งสอบ ม.1 
          >>  
เลขที่นั่งสอบ ม.2 
          >>  
เลขที่นั่งสอบ ม.3 
          >>  
เลขที่นั่งสอบ ม.4 
          >>  
เลขที่นั่งสอบ ม.5 
          >>  
เลขที่นั่งสอบ ม.6 


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 ธ.ค. 2565 17:31 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 8,568 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 23 ม.ค. 2566 09:59

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล