วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและความสามารถ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจ ตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชสมบัติ ซึ่งพระราชกรณียกิจที่โดดเด่นของพระองค์ มีดังต่อไปนี้

1. โครงการแกล้งดิน
10 พระราชกรณียกิจ

ภาพจาก dit.dru.ac.th
 

2. โครงการปลูกหญ้าแฝก
10 พระราชกรณียกิจ

ภาพจาก เรารักพระเจ้าอยู่หัว


3. โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน

ภาพจาก kanchanapisek
 

4. โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
10 พระราชกรณียกิจ

ภาพจาก kanchanapisek
 

5. ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

ภาพจาก kanchanapisek
 

6. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรทฤษฎีใหม่
10 พระราชกรณียกิจ

ภาพจาก เรารักพระเจ้าอยู่หัว
 

7. บทพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก

ภาพจาก larnbuddhism.com


8. โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
10 พระราชกรณียกิจ

ภาพจาก ku.ac.th


9. โครงการฝนหลวง

ภาพจาก dit.dru.ac.th
 

10. กังหันน้ำชัยพัฒนา

                                 ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
 
10 พระราชกรณียกิจ
 ภาพจาก chaipat.or.th
         
ที่มา: https://hilight.kapook.com/view/143392

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 2 ธ.ค. 2565 13:47 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 902 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 6 ธ.ค. 2565 14:03

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล