งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
วันที่ 18 ธันวาคม 2565  ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

 

รายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ชื่อกิจกรรม

สพม.สป.

ประเภท

แนวทาง

การแข่งขัน

ผู้ประสานงาน

ติดต่อ

ม.1-3

ม.4-6

 1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

/

/

เดี่ยว

ไฟล์แนบ

ครูกุลญานิษฐ์

087-089-4977

 2. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์

/

/

ทีม 3 คน

ไฟล์แนบ

ครูชุติมา

094-439-9393

 3. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้

/

/

ทีม 3 คน

ไฟล์แนบ

094-439-9393

 4. การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP

/

/

ทีม 2 คน

ไฟล์แนบ

ครูมานิตา

090-972-2061

 5. การแข่งขันคิดเลขเร็ว

/

/

เดี่ยว

ตามเกณฑ์

ครูดนัย

095-248-2546

 6. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์  (เอแม็ท)

/

/

ม.1-3 
ทีมละ 2 คน

ม.4-6 เดี่ยว

ตามเกณฑ์

ครูอิสราภรณ์

089-417-5221

 7. การแข่งขันซูโดกุ

/

/

เดี่ยว

ตามเกณฑ์

ครูสมจิตร์

097-132-3200

 8. การแข่งขันเวทคณิต

/

-

เดี่ยว

ไฟล์แนบ

ครูกาญธนา

088-200-4395

 

 จำนวน 8 กิจกรรม   รวม 15  รายการ

 

 

 


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 26 พ.ย. 2565 21:01 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 6,339 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 23 ม.ค. 2566 09:59

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล