โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ (สอนเสริมวันเสาร์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมสมรรรถภาพความรู้ให้เพิ่มมากขึ้นและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

- รับสมัครพร้อมชำระเงินค่าสมัคร ที่ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น 3 อาคารสบสมัย บุราวาศ 
- เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565  รีบสมัครด่วน!!

 

   ดาวนโหลดใบสมัครที่นี่


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 2 พ.ย. 2565 15:50 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 1,310 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 26 พ.ย. 2565 19:58

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล