การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ประกาศการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบธนาคาร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2565

                                              

 

 

 

 


 


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 25 ต.ค. 2565 11:14 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 9,867 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 22 พ.ย. 2565 09:39

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล