โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา (สอนเสริมวันเสาร์)

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ (สอนเสริมวันเสาร์) เพื่อส่งเสริมสมรรรถภาพความรู้ให้เพิ่มมากขึ้นและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ตอนพักกลางวันและหลังเลิกเรียน  เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565

 

   ดาวนโหลดใบสมัครที่นี่


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 พ.ค. 2565 11:45 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 2,160 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 1 ก.ค. 2565 10:34

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล