โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

มาตรการและแนวปฏิบัติในการเรียนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-22, 25-27 เมษายน 2565

  >> ดาวน์โหลดแบบแสดงผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 <<


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 17 เม.ย. 2565 10:03 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 2,846 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 21 เม.ย. 2565 16:04

ผู้บริหารโรงเรียน


นางสาวดวงดารา เนตรวงค์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล