โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

เรียนปรับพื้นฐานระหว่างวันที่ 18-22, 25-27 เมษายน 2565

การเรียนปรับพื้นฐานใน 1 ห้องเรียน จะแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A (เลขที่คู่) และกลุ่ม B (เลขที่คี่) ขอให้นักเรียนดำเนินการดังนี้ 
1. ตรวจสอบห้องเรียนปรับพื้นฐาน และกลุ่มเรียน
2. เข้ากลุ่มไลน์ห้องให้ตรงกับข้อมูลที่ตรวจสอบ  (ทั้งกลุ่ม A และกลุ่ม B จะเข้าห้องเดียวกัน)
3. ศึกษาตารางเรียนปรับพื้นฐาน 

  >>  https://bit.ly/BasicCourse65_SSP


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 12 เม.ย. 2565 19:08 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 7,332 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 21 เม.ย. 2565 16:04

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล