โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ด้วยโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน) จ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา
     1.1 รายละเอียดตำแหน่ง
            1) วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
            2) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
            3) วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
            4) วิชาเอกทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
            5) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
1.2 อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท/คน/เดือน
1.3 ระยะเวลาการจ้าง 1 พฤษภาคม 2565 - 30 กันยายน 2565
1.4 ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 

  >> ดาวน์โหลดประกาศ <<


หมวดหมู่ ประกาศรับสมัครงาน วันที่ 1 เม.ย. 2565 10:12 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 406 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 1 เม.ย. 2565 10:12

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล