โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 2 อัตรา โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา ประกอบด้วย
     1. เจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน 1 อัตรา
     2. เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา

  >> ดาวน์โหลดประกาศ <<


หมวดหมู่ ประกาศรับสมัครงาน วันที่ 1 เม.ย. 2565 10:06 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 368 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 1 เม.ย. 2565 10:06

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล