มาตรการและแนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

>> ดาวน์โหลดแบบแสดงผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 <<


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 5 มี.ค. 2565 12:03 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 1,393 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 11 มี.ค. 2565 12:48

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล