ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ประกาศรายผู้มีสิทธิ์สอบและเลขประจำตัวสอบสำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565
 
 ตรวจสอบรายชื่อ https://sites.google.com/streesp.ac.th/newstudent65
 

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 26 ก.พ. 2565 17:09 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 3,368 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 4 มี.ค. 2565 09:57

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล