แจ้งกำหนดการช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2564

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ แจ้งกำหนดการต่าง ๆ ที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติในช่วงการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลการปฏิบัติ่ตามกำหนดการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 25 ก.พ. 2565 12:36 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 2,786 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 2 มี.ค. 2565 08:49

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล