ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรม SSP IS FAIR 2022

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ผลการแข่งขันกิจกรรม SSP IS FAIR 2022 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตร ได้ที่ shorturl.at/xP089


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 17 ก.พ. 2565 11:24 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 1,723 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 2 มี.ค. 2565 08:49

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล