มอบทุนการศึกษาใหักับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีความตั้งใจเรียน จึงมีแนวทางในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ในปีการศึกษา 2565 ได้แก่ ทุนต้นกล้านนทรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และทุนเพชรนนทรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

      
 
ทุนต้นกล้านนทรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
      ทุนเพชรนนทรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
       

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 9 ก.พ. 2565 11:29 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 1,822 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 2 มี.ค. 2565 08:48

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล