ประกาศและระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์

      
 
ประกาศและระเบียบการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
     
 
ประกาศและระเบียบการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
     
 
แบบรับนักเรียน 1 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
     
 
แบบรับนักเรียน 2 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)

 


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 4 ก.พ. 2565 12:43 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 10,407 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 2 มี.ค. 2565 08:48

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล