ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เรื่อง กำหนดตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ระหว่างวันที่ 10 - 14 มกราคม 2565


>> ดาวน์โหลดตารางสอบกลางภาค << 


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 ธ.ค. 2564 11:01 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 3,655 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 2 ก.พ. 2565 15:20

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล