กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2564  จึงขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมทำ "แบบทดสอบออนไลน์วรรณกรรมพิจารณ์" 
- สามารถสแกน QR Code เพื่อทำแบบทดสอบออนไลน์ได้ในภาพ หรือ คลิกที่ Link : https://forms.gle/mEGRJrt7GafUvZ8y6
- ระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ นักเรียนที่ตอบคำถามได้คะแนนร้อยละ 80 จะได้รับเกียรบัตร


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 21 ธ.ค. 2564 15:20 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 846 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 2 ก.พ. 2565 15:20

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล