การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

แจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบธนาคาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (รอบที่ 2) ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึง 9 มกราคม 2565 

                                                       

  


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 13 ธ.ค. 2564 13:47 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 2,812 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 18 พ.ค. 2565 12:02

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล