โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับงานห้องสมุด จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2564  จึงขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม
        1. การแข่งขันแนะนำหนังสือน่าอ่าน
            - อ่านรายละเอียดกติกาการแข่งขันที่ Link กิจกรรม " https://zhort.link/pcq "
            - ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 12 ธันวาคม 2564 ประกาศผล วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ผ่านทางเพจ Facebook ห้องสมุดโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
        2. แบบทดสอบออนไลน์วรรณกรรมพิจารณ์ 
            - เริ่มทำแบบทดสอบวันที่ 13 - 24 ธันวาคม 2564
            - ติดตามผ่านทาง Facebook ห้องสมุดโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
        3. ชมนิทรรศการ "หนังสือดีที่เด็กสตรีต้องอ่าน" ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 29 พ.ย. 2564 16:07 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 852 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 2 ก.พ. 2565 15:20

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล