โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

แจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบธนาคาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564 (เริ่มพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษาตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

 

                                                       

  

 

 


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 11 พ.ย. 2564 07:20 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 9,748 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 2 ธ.ค. 2564 10:48

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล