โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ประชาสัมพันธ์แจ้งคุณครู บุคลากร นักเรีนนทุกท่าน

>> การลงทะเบียนและกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ไทยเซฟไทย (ตามภาพที่แนบ) https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php

>> นักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน ลงทะเบียนและประเมินตนเองเช่นเดียวกัน


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 พ.ย. 2564 13:20 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 403 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 7 พ.ย. 2564 13:21

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล