โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

COVID FREE ZONE โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ​ ประกอบด้วย 1) ข้อกำหนดแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา 2) DMHT-RC (6 มาตรการหลัก) และ 3) SSET-CQ (ข้อกำหนด 6 มาตรการเสริม)
 


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 6 พ.ย. 2564 17:13 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 1,662 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 2 ธ.ค. 2564 10:46

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล