กำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

กำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 17 ต.ค. 2564 12:45 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 2,052 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 28 ต.ค. 2564 10:37

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล