น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและความสามารถ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจ ตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชสมบัติ ซึ่งพระราชกรณียกิจที่โดดเด่นของพระองค์ มีดังต่อไปนี้

1. โครงการแกล้งดิน
10 พระราชกรณียกิจ

ภาพจาก dit.dru.ac.th
 

2. โครงการปลูกหญ้าแฝก
10 พระราชกรณียกิจ

ภาพจาก เรารักพระเจ้าอยู่หัว


3. โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน

ภาพจาก kanchanapisek
 

4. โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
10 พระราชกรณียกิจ

ภาพจาก kanchanapisek
 

5. ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

ภาพจาก kanchanapisek
 

6. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรทฤษฎีใหม่
10 พระราชกรณียกิจ

ภาพจาก เรารักพระเจ้าอยู่หัว
 

7. บทพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก

ภาพจาก larnbuddhism.com


8. โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
10 พระราชกรณียกิจ

ภาพจาก ku.ac.th


9. โครงการฝนหลวง

ภาพจาก dit.dru.ac.th
 

10. กังหันน้ำชัยพัฒนา

                                 ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
 
10 พระราชกรณียกิจ
 ภาพจาก chaipat.or.th
         
ที่มา: https://hilight.kapook.com/view/143392

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 10 ต.ค. 2564 12:50 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 1,277 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 17 ต.ค. 2564 12:49

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล