โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงการแพร่ระบาด Covid-19 ในวันที่ 27-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 งดการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 1 สัปดาห์

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 23 ก.ย. 2564 20:15 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 801 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 7 ต.ค. 2564 11:03

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล