โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

การประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19
สำหรับนักเรียน อายุ 12-18 ปี

 

>> คลิป ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนในเด็ก <<

>> แบบแสดงความประสงค์รับหรือไม่รับวัคซีน <<

>> แบบคัดกรองก่อนฉีดวัคซีน <<


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 20 ก.ย. 2564 10:40 ศิริชัย นกโต จำนวนที่ดู 8,582 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 7 ต.ค. 2564 11:03

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล