โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เรื่อง การคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมายเหตุ กำหนดการคืนเงินบำรุงการศึกษาบางส่วน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบอีกครั้ง


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 11 ส.ค. 2564 15:58 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 1,830 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 7 ต.ค. 2564 11:02

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล