โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  “๒๙ กรกฎา ภาษาชาติ ภาษาไทย”

บัดนี้ทางคณะกรรมการได้ตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอประกาศผลการแข่งขันอ่านออกเสียงร้อยแก้ว การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ และการแข่งขันเขียนเรียงความ สำหรับเกียรติบัตรของผู้ที่ได้รับรางวัล ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจะดำเนินการมอบให้นักเรียนในลำดับต่อไป


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 29 ก.ค. 2564 16:25 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 1,064 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 7 ต.ค. 2564 11:02

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล