งดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2564

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ประกาศงดการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้นักเรียนลดภาวะความตึงเครียดจากการเรียน มีเวลาทบทวนบทเรียนและทำภาระงานที่ยังไม่เรียบร้อย

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 13 ก.ค. 2564 11:49 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 1,631 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 7 ต.ค. 2564 11:02

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล