โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 3) 

ขยายระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 ก.ค. 2564 16:55 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 1,172 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 7 ต.ค. 2564 11:02

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล