ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย เนื่องในวันสำคัญทางภาษาไทย วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาไทย เนื่องในวันสำคัญทางภาษาไทย วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ บัดนี้ทางคณะกรรมการได้ตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอประกาศผลรางวัลการแข่งขันคัดลายมือ และการแข่งขันแต่งคำประพันธ์ สำหรับเกียรติบัตรของผู้ที่ได้รับรางวัล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจะดำเนินการมอบให้นักเรียนในลำดับต่อไป
....๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ “ตามรอยบรมครู สู่วิถีใหม่ ภาคภูมิใจในศาสตร์ศิลป์”

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 26 มิ.ย. 2564 21:11 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 1,705 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 1 ก.ค. 2564 17:06

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล