การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ตั้งแต่วันที่ 14 - 30 มิถุนายน 2564 โดยเป็นการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบออนไลน์ (Online) 


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 11 มิ.ย. 2564 14:39 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 1,863 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 1 ก.ค. 2564 17:06

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล