โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ

มามอบตัว ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เวลา 09.00 น. ณ ห้องสำนักงานวิชาการ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2

เอกสารที่ต้องเตรียมมา

1. สำเนาทะเบียนของนักเรียน  2. สำเนาทะเบียนของบิดา

3. สำเนาทะเบียนของมารดา (พร้อมฉบับจริง)

กรณีไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านให้นำสูติบัตรมาด้วย

4. รูปถ่ายนักเรียน จำนวน 2 รูป  5. รูปถ่ายบิดา มารดา คนละ 1 รูป

6. ชำระเงินบำรุงการศึกษา

โครงสร้างวิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 1-5

โครงสร้างเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ลำดับที่ 1-4

โครงสร้างศิลปศาสตร์ (ภาษาจีน) ลำดับที่ 1-3

โครงสร้างศิลปศาสตร์ (ภาษาเกาหลี) ลำดับที่ 1-5


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 พ.ค. 2564 19:37 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 2,182 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 1 ก.ค. 2564 17:06

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล