โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

***นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก***

***ลงชื่อรายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว และฟังคำชี้แจง*** 

ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ สนามโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ                                       

หมายเหตุ อนุญาตให้เข้าโรงเรียนได้เฉพาะนักเรียนเท่านั้น

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก

ผลคะแนนสอบของนักเรียนทุกคนเรียงรายชื่อตามเลขประจำตัวสอบ (บัญชี ข)


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 พ.ค. 2564 20:30 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 9,735 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 28 พ.ค. 2564 11:22

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล