โครงการสอนเสริมวันเสาร์ขอหยุดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ประกาศจากโครงการสอนเสริมวันเสาร์ขอหยุดการเรียนการสอนในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 และวันที่ 2 มกราคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 ธ.ค. 2563 11:20 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 1,168 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 24 ธ.ค. 2563 11:20

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล