สมัครเรียนเสริมวันเสาร์

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ดาวน์โหลดเอกสาร >>> click

หมายเหตุ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 58 เป็นต้นไป ที่ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคารสบสมัย บุราวาศ
             นักเรียนภายนอกที่ไม่ใช่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สามารถสมัครได้ที่ห้องธุรการ อาคารศรีสมบูรณ์ 


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 14 พ.ค. 2558 16:34 วรางค์ภรณ์ ตั้งกิจสวัสดิ์ จำนวนที่ดู 2,767 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 14 พ.ค. 2558 16:44

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล