โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

แจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบธนาคาร ทุกระดับชั้น ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 – วันที่ 13 ธันวาคม 2563 (เริ่มพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษาตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป)

                                                    

 

     

     


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 23 พ.ย. 2563 07:33 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 7,612 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 24 ธ.ค. 2563 11:16

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล