โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โครงการสอนเสริมวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รับสมัครพร้อมชำระเงินค่าสมัคร ที่ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 3 อาคารสบสมัย เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 

   ดาวน์โหลดใบสมัคร


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 14 ต.ค. 2563 10:53 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 1,596 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 24 พ.ย. 2563 10:39

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล