สอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2558  จำนวน 2,850 คน  >>> ลิกดูรายละเอียด


หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14 พ.ค. 2558 14:36 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 2,141 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล