โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ข้อปฏิบัติในการเรียนการสอนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ และรายละเอียดกลุ่มเรียน ตารางเรียน และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.     
 

2. 

.1 กลุ่ม A ม.1 กลุ่ม B
ม.2 กลุ่ม A ม.2 กลุ่ม B
ม.3 กลุ่ม A ม.3 กลุ่ม B
ม.4 กลุ่ม A ม.4 กลุ่ม B
ม.5 กลุ่ม A ม.5 กลุ่ม B
ม.6 กลุ่ม A ม.6 กลุ่ม B                                                               

หมายเหตุ

       1. เฉพาะสัปดาห์แรกของนักเรียน ม.1-6 (พุธที่ 1 – ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563) ให้สลับตารางเรียน คือ ตารางเรียนวันพุธให้นำมาเรียนวันศุกร์ ตารางเรียนวันศุกร์ให้นำมาเรียนวันพุธ  ส่วนสัปดาห์ต่อไปให้เรียนตามตารางเรียนตามปกติ

       2. การแต่งกายสำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 เฉพาะสัปดาห์แรก (พุธที่ 1 – ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563) วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2563 ให้นักเรียนใส่ชุดพละ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ให้นักเรียนใส่ชุดเสื้อยืดสีเขียวของโรงเรียน


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 มิ.ย. 2563 16:14 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 31,591 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 25 มิ.ย. 2563 11:20

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล